Στο Egnatia City Hotel & Spa συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του Ξενοδοχείου με απόλυτο σεβασμό και υψηλό βαθμό προστασίας.

Στην παρούσα πολιτική αναλύονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για σας, τους πελάτες του ξενοδοχείου, δηλαδή όλες οι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορεί να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, ο τρόπος συλλογής και προστασίας τους, ο τρόπος και ο σκοπός επεξεργασίας τους, καθώς και τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και τη λοιπή Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

Η πολιτική αυτή τηρείται απαρέγκλιτα και παρακαλείστε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας τακτικά, προκειμένου να είστε ενήμεροι για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στοιχεία της επιχείρησης μας

Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EGNATIACITYHOTEL&SPA», που εδρεύει στηνΚαβάλα Ν. Καβάλας (7ης Μεραρχίας139, Τ.Κ. 65403, Ελλάδα), η οποία λειτουργεί το ξενοδοχείο.

Η παρούσα πολιτική αφορά τους πελάτες του ξενοδοχείου.

Πληροφορίες για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Κατά την επικοινωνία σας με το ξενοδοχείο, συλλέγουμε στοιχεία απαραίτητα για την κράτηση ή ενοικίαση δωματίου, με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας ή της κάρτας ενοικίασης δωματίου.

Επιπρόσθετα, με σκοπό τη βελτίωση των ξενοδοχειακών μας υπηρεσιών και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις σας, όπως και με σκοπό τη διαχείριση της επικοινωνίας μας μετά τη διαμονή σας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε επιπρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας μετά από ρητή συγκατάθεσή σας.

Ειδικότερα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά σας στοιχεία:

Υποχρεωτικά στοιχεία

Προσωπικά στοιχεία: ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, είδος και αριθμός εντύπου ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα), τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail (εφόσον η κράτηση γίνεται ηλεκτρονικά), ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, κλπ.

Στοιχεία τιμολόγησης: αριθμός πιστωτικής και εφόσον ζητηθεί τιμολόγιο ενδεικτικά ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.

Ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, τύπος και αριθμός δωματίου διαμονής.

Προαιρετικά στοιχεία & προτιμήσεις

Προτιμήσεις σας: όπως δωμάτιο μη-καπνιστών, προτιμώμενος όροφος, τύπος κρεβατιού, ή ιδιαιτερότητες θρησκευτικές και άλλες, αριθμός πτήσης.

Ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία σας: ενδεικτικώς τροφικές και άλλες αλλεργίες, κινητικά προβλήματα, τα οποία συλλέγονται και καταχωρούνται κατόπιν αιτήματός σας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

e-mail: εφόσον η κράτηση δεν γίνεται ηλεκτρονικά και επιθυμείτε την μεταξύ μας επικοινωνία με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Επίσης επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα

Κληθέντες αριθμούς τηλεφώνου μέσω τηλεφωνικού κέντρου,
Πληροφορίες/εικόνες ληφθείσες μέσω της χρήσης κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, που λειτουργούν νόμιμα σε χώρους μας για λόγους ασφαλείας και προστασίας προσώπων και αγαθών, για την οποία ενημερώνεστε μόλις εισέρχεσθε σε αυτούς από αναρτημένες πινακίδες

Κατά την επίσκεψή σας στο διαδικτυακό μας τόπο, ο webserverμας καταγράφει αυτόματα στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας (ενδεικτικά τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες του ιστοχώρου που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας, πληροφορίες τοποθεσίας), ενώ ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας ή στην έξυπνη συσκευή κάθε φορά που μας επισκέπτεστε στο διαδίκτυο (βλ. παρακάτω)

Τα στοιχεία που συλλέγουμε για άτομα κάτω των 16 ετών μας γνωστοποιούνται από γονέα/κηδεμόνα.

Δήλωση για τον τρόπο συλλογής των προσωπικών δεδομένων των πελατών ξενοδοχείου

Συλλέγουμε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα απευθείας από σας κατά τη διαδικασία κράτησης δωματίου, άφιξης, αναχώρησης, πληρωμής, κατά τη χρήση υπηρεσιών του ξενοδοχείου (εστιατόρια, υπηρεσίες, ψυχαγωγία), κατά την εγγραφή σας σε προγράμματα πιστότητας, τη συμμετοχή σας σε έρευνες, διαγωνισμούς και παιχνίδια, κατά την εγγραφή σας σε λίστες παραληπτών του ψηφιακού ενημερωτικού δελτίου του ξενοδοχείου (newsletter), καθώς και κατά την υποβολή οιουδήποτε είδους γραπτής ή ηλεκτρονικής εγγραφής, κλπ (είτε στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναφθείσης σύμβασης μίσθωσης δωματίου, είτε κατά δήλωση ενδιαφέροντος και ρητή συγκατάθεσή σας).

Τέλος, συλλέγουμε πληροφορίες και από τρίτους, ήτοι ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικούς πράκτορες, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων.

Δηλώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας στο πλαίσιο αυστηρά ελεγχόμενης και ασφαλούς διαδικασίας, είναι απολύτως διασφαλισμένα και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή πώλησής τους σε τρίτους. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωσή μας κατωτέρω.

Δήλωση για τον σκοπό επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών ξενοδοχείου

Τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως έχουν κατά τα ανωτέρω συγκεντρωθεί, χρησιμοποιούνται:

Για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, εστίασης και περιποίησης, καθώς και για τη διεκπεραίωση εκδηλώσεων από το ξενοδοχείο.

Για τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ μας.

Για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις φορολογικές μας υποχρεώσεις (π.χ. έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης).

Για τη δημιουργία και εγγραφή σας στο πρόγραμμα πιστότητας, ώστε με τη σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεσή σας, να είναι δυνατή η κατάρτιση προφίλ και περαιτέρω να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσής σας για τις τρέχουσες εμπορικές ενέργειες (marketing και προωθητικές), για τη δυνατότητα συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και δωρεάν παροχές ή προσφορές. Ο τρόπος επικοινωνίας εξαρτάται από την ειδική επιλογή σας, όπως αυτή προκύπτει από τη γραπτή συγκατάθεσή σας.

Για τη δημιουργία αρχείων στατιστικής παρακολούθησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων με σκοπό την επιλογή βέλτιστων εμπορικών πρακτικών ικανοποίησης και ανταμοιβής των πελατών.

Δήλωση νομιμότητας επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή και η επεξεργασία των υποχρεωτικών προσωπικών δεδομένων που γίνεται κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο, καθώς και η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών μας προς εσάς, στηρίζεται στη σχέση πελάτη και ξενοδοχείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και τη μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση μίσθωσης δωματίου και παροχής υπηρεσιών.

Η συλλογή και η επεξεργασία των προαιρετικών προσωπικών δεδομένων που γίνεται για εμπορικούς σκοπούς στηρίζεται στη γραπτή συγκατάθεσή σας για τους σκοπούς που έχουν προαναφερθεί και κατόπιν αυτού, ομοίως δεν τίθεται θέμα νομιμότητας για την επεξεργασία τους, καθόσον ήδη κάθε πελάτης έχει επαρκώς ενημερωθεί.

Περαιτέρω, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη εφόσον επιβάλλεται για σκοπούς γενικότερου εννόμου συμφέροντος ή για σκοπούς εναρμόνισης της λειτουργίας μας προς την Εθνική ή και την Κοινοτική νομοθεσία.

Δήλωση χρόνου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ’ όψιν επίσης την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να τα διατηρήσουμε για να ανταποκριθούμε σε τυχόν αιτήματα / αμφισβητήσεις / ελέγχους και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης τυχόν αξιώσεων.

Δήλωση προστασίας και εγγύησης ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες στο ξενοδοχείο καταχωρούνται σε μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους (χρήστες), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Η ασφάλεια και η προστασία όλων των δεδομένων ενισχύεται με τη χρήση και συνύπαρξη πρόσθετων προγραμμάτων ασφάλειας αυτών.

Περαιτέρω, εφαρμόζουμε αυστηρά οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων από ενδεχόμενη αλλοίωση, απώλεια, μη προβλεπόμενη ή παράνομη επεξεργασία, αφενός με την εγκατάσταση των διακομιστών-εξυπηρετητών (servers) σε χώρους κτιριακής εγκατάστασης, όπου επιτρέπεται περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση, και αφετέρου με τη χορήγηση περιορισμένων δικαιωμάτων των χρηστών στο απολύτως ελάχιστα αναγκαίο επίπεδο πρόσβασης.

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Τα Cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας είναι:
-Firstpartycookies, για να αναγνωρίζει ο ιστότοπος της προτιμήσεις του χρήστη, ώστε να μην χρειάζεται σε κάθε επίσκεψη να καταχωρεί τις ίδιες επιλογές (πχ επιλογή γλώσσας).
-ThirdPartyCookies, για την ανάλυση απόδοσης των σελίδων μας, ώστε να γνωρίζουμε ποιες περιοχές του site μας είναι δημοφιλείς ή χρήσιμες (GoogleAnalytics).
-ThirdPartyCookies, για την ανάλυση συμπεριφορών ώστε να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά του χρήστη (GoogleAds, FacebookPixel).

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε εδώ: www.allaboutcookies.org.Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας. Για διαγραφή ανάλυσης απόδοσης: Αν επιθυμείτε να διαγράψετε τέτοιου είδους cookies, δείτε εδώ tools.google.com/dlpage/gaoptout.Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Για να εξαιρεθεί ο χρήστης από την χρήση των δεδομένων του για διαφημιστικούς σκοπούς βάση ενδιαφερόντων εδώ www.youronlinechoices.com/gr/your-choices και εδώ www.facebook.com/help/568137493302217.

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία GoogleAnalytics για την άντληση στοιχείων σχετικά με τις διαφημίσεις μας (π.χ. δημογραφικά στοιχεία) και τηρούμε τις προδιαγραφές της πολιτικής της Google «Απαιτήσεις πολιτικής για τις λειτουργίες διαφήμισης του «Google Analytics».

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Είναι δυνατό, στο πλαίσιο της άσκησης της εταιρικής μας δραστηριότητας, να καταστεί αναγκαία η περιορισμένη χορήγηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους συνεργάτες, με απόλυτα προσδιορισμένο αποκλειστικό σκοπό. Πρόκειται για περιπτώσεις παροχής από την πλευρά τρίτων εξειδικευμένων υπηρεσιών προς το ξενοδοχείο και συγκεκριμένα για την υλοποίηση μαζικής επικοινωνίας των προωθητικών ενεργειών μας προς εσάς -τους πελάτες μας- μέσω sms και e-mails. Για την ενημέρωσή σας για τυχόν προσφορές, κλπ., θα έχετε χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, κατά τα ανωτέρω. Επομένως, δεν αφορά σε περίπτωση χορήγησης όλων των προσωπικών δεδομένων και μάλιστα εκείνων, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας που ζητάμε να μας παρασχεθεί από τους τρίτους αυτούς. Η χορήγηση των δεδομένων διέπεται από προηγούμενη γραπτή σύμβαση μεταξύ του ξενοδοχείου και του τρίτου συνεργάτη, υπό την προϋπόθεση δέσμευσής του για την εφαρμογή πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ανάληψη των ευθυνών που προκύπτουν από τη νομοθεσία μας.
Περαιτέρω, το ξενοδοχείο, όπως και κάθε άλλου είδους επιχείρηση, ενδέχεται να υποχρεωθεί στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων προς τις αρμόδιες Δημόσιες, Δικαστικές, Αστυνομικές Αρχές, κλπ., σε περιπτώσεις κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, άλλης δικαστικής διαδικασίας, συμμόρφωσης με δικαστικές, ρυθμιστικές ή διοικητικές αποφάσεις, σε περιπτώσεις προστασίας και υπεράσπισης της ίδιας της επιχείρησης, των προϊσταμένων, διευθυντών και υπαλλήλων της, καθώς και προς τους συνεργάτες της δικηγόρους όταν εγείρονται αγωγές, αξιώσεις ή διαμάχες. Επίσης συνεργαζόμαστε με τρίτους συνεργάτες μας (παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης της ιστοσελίδας μας, συντήρησης του τηλεφωνικού μας κέντρου, ελέγχου και διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων μας, κλπ), οι οποίοι άπαντες διασφαλίζουν το απόρρητο των δεδομένων και μας παρέχουν τα σχετικά εχέγγυα για την προστασία και ασφάλειά τους με έγγραφες μεταξύ μας συμβάσεις.
Διαβίβαση πληροφοριών που σας αφορούν προς τρίτους ή/και ανταλλαγή πληροφοριών είναι δυνατή εντός του πλαισίου διαχείρισης της κράτησής σας, στις περιπτώσεις μεσολάβησης ταξιδιωτικών γραφείων, τουριστικών πρακτόρων ή παρόχων υπηρεσιών online κρατήσεων σε καταλύματα μέσω των οποίων προβαίνετε σε ηλεκτρονική/διαδικτυακή κράτηση δωματίου.

Τα δικαιώματα των πελατών / Διαδικασία άσκησης αυτών

Η ισχύουσα περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Νομοθεσία, προβλέπει τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. Τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα πληροφόρησης, δυνατότητα υποβολής αιτήματος πρόσβασης στα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα, δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών, δυνατότητα περιορισμού του τρόπου επεξεργασίας τους ή καθολικής εναντίωσης στην επεξεργασία αυτή, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο μέρος (γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων»).

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε, στις περιπτώσεις που αυτή (η συγκατάθεση) είναι προαπαιτούμενο για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων σας. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει εγγράφως μέσω της Φόρμας Αιτήματος Υποκειμένου την οποία μπορείτε να βρείτε στην Υποδοχή του Ξενοδοχείου και να την υποβάλλετε αυτοπροσώπως, είτε να την αποστείλετε ταχυδρομικώς στην άνω διεύθυνση ή μέσω email στο info@egnatiahotel.gr πάντα με το γνήσιο της υπογραφής σας. Η άσκηση των δικαιωμάτων γίνεται χωρίς χρέωση, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

Στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να υποβάλλετε και οποιοδήποτε άλλο ερώτημα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, ως ανωτέρω.
Για την υλοποίηση αιτήματος άσκησης δικαιώματος, ακολουθείται διαδικασία στην οποία περιλαμβάνεται απαραίτητα και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας.
Ομοίως, η νομοθεσία μας προβλέπει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr.